top of page

LAD OS SAMMEN GØRE VERDENSMÅL TIL HVERDAGSMÅL.

Danmark for Målene handler om at udbrede kendskabet til verdensmålene i hele Danmark.

De 17 verdensmål skal sikre én bæredygtig verden for alle inden 2030.

Vi tager rundt i hele landet med vores oplysningsfestival i samarbejde med kommuner, virksomheder og organisationer. Læs mere herunder.

Vi skal afskaffe alle former for fattigdom i verden

Vi skal stoppe sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring samt fremme bæredygtigt landbrug.

Vi skal sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper.

Vi skal sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring.

Vi skal opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder.

Vi skal sikre bæredygtig adgang og forvaltning af vand og sanitet for alle.

Vi skal sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris.

Vi skal fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle.

Vi skal bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation.

Vi skal reducere ulighed i og mellem lande.

Vi skal gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige.

Vi skal sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer.

Vi skal handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser.

Vi skal bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer.

Vi skal beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, fremme bæredygtigt skovbrug.

Vi skal støtte fredelige og inkluderende samfund og give alle adgang til retssikkerhed 

Vi skal revitalisere det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og styrke midlerne til at nå målene.

image002.jpg

LÆS MERE OM VERDENSMÅLENE:

bottom of page