VI HAR MANGE GODE PARTNERSKABER

- OG HAR PLADS TIL ENDNU FLERE

Hos Danmark for Målene er vi på mission, hvor det gælder om at udbrede kendskabet til Verdensmålene i hele Danmark - både blandt borgere, virksomheder, NGO'er og kommuner. 

 

Siden Danmark for Målenes start i 2019 har vi år for år fået flere borgere, organisationer, virksomheder, byer og kommuner med på den samlede indsats for Verdensmålene.​ Det er kun i fællesskab, at vi kan imødekomme og sikre en bæredygtig verden for alle inden 2030. 

Læs mere om vores partnerskaber nedenfor, og kontakt os meget gerne, hvis du vil med på vores mission om af gøre Verdensmål til Hverdagsmål. Gennem partnerskaber ønsker vi at understøtte og fremme Verdensmål 17: Partnerskab for handling.

VIRKSOMHEDER OG NGO'ER FOR
VERDENSMÅLENE

KOMMUNER OG BYER FOR
VERDENSMÅLENE