FRA VERDENSMÅL TIL HVERDAGSMÅL

Danmark for Målene er en NGO, som blev stiftet i 2019. Vi er organiseret på et grundlag af samarbejder, gensidig tillid og et oprigtigt ønske om, at FN's Verdensmål bliver til virkelighed inden 2030.

Derfor er vores mission at udbrede kendskabet til FN's 17 Verdensmålene i hele Danmark, og at bidrage til at gøre Verdensmål til Hverdagsmål på både et globalt, nationalt og lokalt niveau!

Vores mission bygger grundlæggende på fire elementer:

Skabe oplysning om, engagement og ejerskab i Verdensmålene

Sikre samarbejder i hele landet og partnerskaber på tværs af sektorer​

Inspirere til og skabe bevidsthed om bæredygtige investeringer

Fremme og understøtte forandring af vaner, adfærd og produktion.