top of page

FRA VERDENSMÅL TIL HVERDAGSMÅL

Danmark for Målene er organiseret på et grundlag af samarbejder, gensidig tillid og et oprigtigt ønske om, at FN's 17 Verdensmål bliver til virkelighed inden 2030.

Vores vision er at udbrede kendskabet til Verdensmålene i hele Danmark og at bidrage til at gøre Verdensmål til Hverdagsmål i både offentlige og private organisationer og hos det enkelte menneske.

 

I forlængelse af visionen bygger vores mission på fire grundlæggende elementer:

Skabe oplysning om, engagement i og ejerskab over Verdensmålene

Sikre samarbejder i hele landet og partnerskaber på tværs af sektorer​

Inspirere til og skabe bevidsthed om bæredygtige investeringer

Fremme og understøtte forandring af vaner, adfærd og produktion.

For at komme i mål med vores mission deltager vi på og tilbyder en række forskellige arrangementer og workshops. Vi er altid nysgerrige på inputs udefra til, hvordan vi udvikler lærerige formidlingsformater, der sætter handling bag de bæredygtige intentioner og strategier.

bottom of page