top of page

FN'S 17 VERDENSMÅL

I september 2015 vedtog FN's 193 medlemslande de 17 Verdensmål. Målene udgør tilsammen planen og ambitionen for, at vi som befolkning på lokalt, nationalt og globalt plan skaber en bæredygtig verden frem mod 2030. Alle 193 medlemslande forpligter sig på at opfylde Verdensmålene - uanset størrelse og økonomisk fundament.

Planen og ambitionen består af 17 specifikke mål, hvorunder 169 delmål fordeler sig. Målene er samtidig en anerkendelse af, at økonomisk, social og miljømæssig udvikling samt fred, sikkerhed og internationale samarbejder er gensidigt afhængige. 

 

For at komme i mål med målene inden 2030 og opnå holdbare resultater, er det nødvendigt med en fælles og international indsats. Vi kan alle gøre en forskel - og vi skal alle bidrage til forandring. Vi har ikke råd til bevare status quo. Derfor er Danmark for Målenes mission at udbrede kendskabet til FN's 17 Verdensmål i Danmark og på tværs af sektorer og brancher.

 

Ved at holde musen henover et Verdensmål nedenfor kan du læse mere om, hvad hvert Verdensmål indebærer.

Vi skal afskaffe alle former for fattigdom i verden

Vi skal stoppe sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring samt fremme bæredygtigt landbrug.

Vi skal sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper.

Vi skal sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring.

Vi skal opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder.

Vi skal sikre bæredygtig adgang og forvaltning af vand og sanitet for alle.

Vi skal sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris.

Vi skal fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle.

Vi skal bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation.

Vi skal reducere ulighed i og mellem lande.

Vi skal gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige.

Vi skal støtte fredelige og inkluderende samfund og give alle adgang til retssikkerhed 

Vi skal sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer.

Vi skal revitalisere det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og styrke midlerne til at nå målene.

Vi skal handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser.

Vi skal bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer.

Vi skal beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, fremme bæredygtigt skovbrug.

image002.jpg


LÆS MERE OM VERDENSMÅLENE:

bottom of page