top of page

VerdensmålsVerificering©

Vi er alle vidner til globale, nationale og lokale udviklinger og problematikker, som understreger, at vi på tværs af sektorer og brancher for alvor skal handle på Verdens vigtigste plan i dette årti: FN’s 17 Verdensmål.

Med afsæt i visionen om at gøre Verdensmål til Hverdagsmål lancerer vi et nyt, topaktuelt og operationelt 10-12 ugers forløb: VerdensmålsVerificering©. Det er for organisationer i alle brancher, og det er målrettet organisationer, der enten

  • har behov for hjælp til at starte arbejdet med at implementere Verdensmålsdagsordenen

         eller

  • har begyndt integreringen af Verdensmålenes mange facetter og ønsker at videreudvikle de eksisterende initiativer.

 

Gennem workshops og sparring med Danmark for Målene og lokale interessenter opnår deltagerne med en VerdensmålsVerificering© et praksisnært kompetence- og vidensløft. Det indbefatter, at deltagerne gennem forløbet:

  • opnår evnen til at identificere, hvilke(t) mål egen organisation kan/skal dedikere sig til

  • får kendskab til og erfaring med relevante værktøjer til at strukturere og operationalisere konkrete initiativer i egen organisation på en troværdig og ansvarlig måde

  • lærer FN’s 17 Verdensmål som et ”sprog” til at skabe forandring på både organisatorisk, lokalt, nationalt og globalt niveau.

Den overordnede ramme for indholdet på et VerdensmålsVerificering©-forløb ser således ud:

Pris:

6.000,00 kroner + moms pr. deltager

 

Antal deltagere per forløb:

Minimum 25 og maximum 50 (afhænger af antallet af organisationer og virksomheder)

Kopi af November2021_VerdensmålsVerificering.png
bottom of page