top of page

VIRKSOMHEDER OG NGO'ER FOR VERDENSMÅLENE

Vi er åbne for flere partnerskaber og søger virksomheder og NGO'er, der vil hjælpe os med at fremme og opnå FN's 17 VerdensmålVi vægter gensidige og værdiskabende samarbejdsrelationer højt, og ved at indgå et partnerskab med Danmark for Målene hjælper vi dig blandt andet med at

  • aktivere jeres Verdensmålsstrategi

  • engagere jeres medarbejdere i Verdensmålene - eksempelvis gennem workshops

  • videndele og komme i dialog med andre virksomheder, kommuner, NGO’er og borgere

  • give borgere praksisnære oplevelser med og viden om Verdensmålene gennem aktiviteter, oplæg, debatter etc.

Sammen udarbejder vi en plan for, hvordan vi samarbejder om at fremme Verdensmålene - dét må der gerne både komme en bedre verden og forretning ud af.

Læs også om vores VerdensmålsVerificering©, som er et 12-ugers videns- og kompetenceløftende forløb for din organisation. 

bottom of page