HOLDET BAG DANMARK FOR MÅLENE 

Theresa Blegvad, Direktør

Mail: tbl@danmarkformaalene.dk

Mobil: 5385 7202

Heidi Gautschi, Verdensmålskonsulent og Projektkoordinator

Mail: heg@danmarkformaalene.dk

Mobil: 2013 6672

Anne la Cour Thysen, Kommunikations- og Projektkoordinator

Mail: ala@danmarkformaalene.dk

Mobil: 4064 1473

Martin Brønnum, Økonomiansvarlig

Mail: jatak@danmarkformaalene.dk 

Mobil: 5385 7203